Skup u Švicarskoj – 2012.

PodijeliteShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

1. R. Spencer – Božji potvrđeni savez 1 (06. 04. 2012. navečer)


2. E. Byskal – Dva dijela otkupljenja (07. 04. 2012. ujutro)


3. R. Spencer – Božji potvrđeni savez 2 (07. 04. 2012. navečer)


4. E. Byskal – Janje uzima knjigu i govori (08. 04. 2012. ujutro)


5. R. Spencer – Božji potvrđeni savez 3 (08. 04. 2012. navečer)


6. E. Byskal – Vi koji ste me slijedili u obnovi (09. 04. 2012. ujutro)


PodijeliteShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn