Iscjeljenja i pronicanje tajni srca na skupovima Williama Branhama

PodijeliteShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn


Iscjeljivanje bolesnih nije bila natprirodna potvrda isključivo Gospoda Isusa Krista. Štoviše, darove iscjeljivanja bolesnih imali su i njegovi učenici (uključujući i Judu Iskariotskog, što vidimo u Mt. 10). Međutim, ono što je bila ekskluzivna natprirodna potvrda Gospoda Isusa Krista, zapravo mesijanski znak, bilo je pronicanje tajni ljudskih srca (odnosno, poznavanje ljudskih misli) o čemu možemo čitati na brojnim mjestima u Bibliji, kao primjerice:

  • Mt. 9, 3: “I gle, neki od pismoznanaca rekoše u sebi: ‘Ovaj huli.’ A Isus, znajući njihove misli, reče: ‘Zašto promišljate zlo u svojim srcima?'”
  • Heb. 4, 12: “Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija od svakog dvosjeklog mača pa prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine te prosuđuje misli i nakane srca.”
  • Iv. 4, 16 – 19: “Reče joj Isus: ‘Idi pozovi svoga muža pa dođi ovamo.’ Odgovori mu žena i reče: ‘Nemam muža.’ Reče joj Isus: ‘Dobro si rekla: ‘Nemam muža,’ jer pet muževa si imala, a ni ovaj kojega sada imaš nije tvoj muž. To si po istini rekla.’ Reče mu žena: ‘Gospodine, vidim da si prorok.’
  • Iv. 1, 47 – 48: “Ugleda Isus Natanaela gdje dolazi k njemu pa reče za nj: ‘Evo pravoga Izraelca u kome nema lukavstva!’ Natanael mu reče: ‘Odakle me znaš?’ Isus odgovori i reče mu: ‘Vidjeh te prije no što te Filip pozvao, dok si bio pod smokvom.’ Odgovori Natanael i reče mu: ‘Rabbi, ti si sin Božji; ti si kralj Izraela.’
  • Iv. 1, 42: “I dovede ga k Isusu. Pogledavši ga, Isus reče: ‘Ti si Šimun, sin Jonin; ti ćeš se zvati Kefa,’ što prevedeno znači kamen.”
  • Mt. 12, 25: “A Isus im, znajući njihove misli, reče: “Svako kraljevstvo podijeljeno protiv sebe samog, postaje pustoš; i svaki grad ili kuća podijeljena protiv sebe same, neće opstati.”

Najavljujući Svoj drugi dolazak, Gospod Isus je obećao: “Zaista, zaista, kažem vam: Onaj tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća od njih će činiti, jer ja odlazim k svome Ocu.” (Iv. 14, 12) Poznajući povijest kršćanstva kroz koju su se pojavljivale velike Božje sluge s iscjeliteljskim darovima, ovo izuzetno obećanje nije bilo ispunjeno sve do sredine 20. stoljeća i Božjeg proroka Williama Branhama u čijoj je službi Gospod po prvi puta u povijesti kršćanstva očitovao, osim iscjeliteljskog dara, i proročki znak pronicanja tajni srca (što možete vidjeti u priloženom videu) kao ekskluzivni znak i potvrdu da živimo u vrijeme drugog Kristovog dolaska – dolaska kojeg je, kako je i najavljeno u Bibliji, najavio potvrđeni prorok William Branham.

1 Kor, 14, 24 – 25: “Ali ako svi prorokuju pa uđe netko tko ne vjeruje ili netko neupućen, svi ga uvjeravaju, svi ga osuđuju; i tako se tajne njegova srca očituju; i tako će on pasti ničice i pokloniti se Bogu priznajući da je uistinu Bog u vama.

Prema tome, pronicanje tajni srca je biblijska potvrda proročke službe Williama Branhama kao one koja najavljuje drugi Kristov dolazak.


PodijeliteShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn