Drugi Kristov dolazak i Njegov preteča

PodijeliteShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn


Brojni dijelovi Biblije jasno govore o dolasku proroka-preteče drugom Kristovom dolasku da bi pripremio vjernike za taj slavni događaj, kao što je to bio slučaj i s prvim Kristovim dolaskom kojeg je najavio prorok-preteča Ivan Krstitelj.

Jedan od dijelova Biblije koji najavljuju dolazak tog proroka u duhu i snazi starozavjetnog proroka Ilije je i sljedeći odlomak iz Mal. 4, 5 – 6: “Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije negoli dođe velik i strašan dan Gospodinov: on će obratiti srce otaca k djeci, i srce djece k njihovim ocima, da ne dođem i ne udarim zemlju prokletstvom.” Iako neki ponekad ovaj odlomak pripisuju Ivanu Krstitelju, treba primijetiti da on nije došao prije strašnog dana Gospodnjeg koji se odnosi na drugi Kristov dolazak. Nadalje, prema Lk. 1, 17 ostao je neispunjen dio ovog proroštva koji najavljuje obraćenje srca djece k njihovim ocima, dio kojeg ima ispuniti prorok-preteča drugog Kristovog dolaska.

Nadalje, u Mt. 25, 5 – 7 nalazimo: “Budući da je mladoženja okasnio, sve su one zadrijemale i zaspale. U ponoć bi povik: ‘Evo, dolazi Mladoženja! Iziđite mu u susret.’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke.” Dakle, prije dolaska Mladoženje (odnosno, prije drugog Kristovog dolaska) mora postojati glasnik s povikom (porukom) koji će najaviti skori dolazak Krista i probuditi Njegovu nevjestu kako bi ga dočekala spremna i otišla s Njim na svadbenu večeru.

O tom proroku glasniku koji ima doći na kraju vremena govori i Isus u Mt. 17, 10 – 11: “I upitaše ga njegovi učenici, rekavši: ‘Zašto onda pismoznanci govore da najprije mora doći Ilija?’ I odgovori im Isus i reče: ‘Ilija doista ima doći najprije i sve će obnoviti.” Najavivši time dolazak proroka preteče Svog drugog dolaska kao što je i Njegovom prvom dolasku prethodio dolazak proroka-preteče, o Ivanu Krstitelju Isus je rekao: “No velim vam da je Ilija već došao, ali ga oni nisu prepoznali nego su mu učinili ono što im se prohtjelo. Jednako će i Sin čovječji pretrpjeti od njih.’ Tada učenici razumješe da im je govorio o Ivanu Krstitelju.” Prema tome, kao što Ivan Krstitelj nije bio starozavjetni prorok Ilija, već prorok u njegovom duhu i sili (Lk. 1, 17: “Ići će pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srce otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih te spremi Gospodinu narod pripravan.”), te kao što ondašnji svijet nije prepoznao svog proroka preteču prvog Kristovog dolaska (osim malog broja izabranih), tako je i danas s prorok pretečom drugog Kristovog dolaska – Williamom Branhamom.

Apostol Ivan u Otk. 10, 1 – 2 opisuje drugi Kristov dolazak: “I ugledah drugog snažnog anđela gdje silazi s neba zaogrnut oblakom: na glavi mu bijaše duga, lice mu bijaše kao sunce, a njegove noge kao ognjeni stupovi, i imaše u ruci otvorenu knjižicu.” Zatim nastavlja najavljujući da će u vrijeme tog Kristovog dolaska postojati sedmi glasnik (grč. aggelos u Bibliji se koristi i za nebeske anđele i ljude poslane s porukom, kao primjerice u Mt. 11, 9 – 10, Mk. 1, 2, Lk. 9, 52 ili ovdje): “A anđeo kojega vidjeh kako stoji na moru i na zemlji, podignu svoju ruku k nebu i zakle se onime koji živi u vijeke vjekova, koji je stvorio nebo i sve što je na njemu, i zemlju i sve što je na njoj, i more i sve što je u njemu, ‘da neće više biti vremena’, nego će se u dane glasa sedmog anđela (odnosnog sedmog poslanika ili glasnika, grč. aggelos), čim on zatrubi, dovršiti Božja tajna, kao što on bijaše navijestio svojim slugama prorocima.” Dakle, ponovno nalazimo da će u vrijeme drugog Kristovog dolaska postojati prorok glasnik s vrlo važnom ulogom – otkrivanjem Božje tajne kako bi pripremio vjernike za susret sa njihovim Ženikom – Kristom.

Tip proroka preteče drugog Kristovog dolaska možemo pronaći u brojnim starozavjetnim pričama koje su preslika Krista i Njegove nevjeste. Primjerice, u priči o obećanom sinu Izaku (koji simbolizira Krista) nalazimo Abrahama kao oca koji šalje svog slugu Eliezera da dovede ženu njegovom sinu Izaku: “Da te zakunem Jahvom, Bogom neba i Bogom zemlje, da mome sinu nećeš nabaviti za ženu ni jednu od kćeri Kanaanaca, među kojima boravim, nego ćeš otići u moj rodni kraj i dobaviti ženu mom sinu Izaku. A sluga mu reče: ‘A što ako žena ne htjedne za mnom ići u ovu zemlju? Hoću li ja onda odvesti tvoga sina u zemlju iz koje si ti došao?’ I reče mu Abraham: ‘Pazi da ne vodiš moga sina ponovno onamo.'” (Post. 24, 6) Nakon što je sluga izvršio svoje poslanje, čitamo: “I iziđe Izak u predvečerje razmišljati u polju; i podiže svoje oči, pogleda, i gle, dolažahu deve. I podiže Rebeka svoje oči; a kada ugleda Izaka spusti se s deve.” (Post. 24, 63 – 64) Primijetite da je Izak izišao iz svog doma, ali  nije osobno otišao po svoju ženu, već mu ju je doveo odabrani sluga – što je savršena preslika našeg skorog susreta s Gospodinom Isusom u Njegovom drugom dolasku (do kojeg nas je doveo njegov sluga i prorok William Branham) kako je i opisano u 1. Sol. 4, 16: “Jer će sam Gospodin, s povikom, s glasom arkanđela i s trubljom Božjom, sići s neba, i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu, a potom ćemo mi koji smo živi i preostali, zajedno s njima biti uzeti u oblacima u susret Gospodinu: i tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.”

Nadalje, u priči o Ruti nalazimo nežidovku Rutu (koja predstavlja Kristovu nevjestu) kako dolazi k Boazu, svom rođaku otkupitelja (koji predstavlja Krista), upravo u vrijeme kad se u svoju domovinu vraća Židovka Naomi nakon velike obiteljske tragedije u iseljeništvu. Božanskom providnošću Ruta završava na Boazovoj njivi, kao i vi na ovoj internetskoj stranici, i tamo upoznaje njegove žeteoce, posebice jednog kojeg Biblija naziva slugom koji bijaše nad žeteocima koji je zatim upoznaje s Boazom: “Tada Boaz reče svome sluzi koji bijaše postavljen nad žeteocima:’Čija je ono djevojka?’ A sluga koji bijaše nad žeteocima odgovori i reče: ‘To je ona moapska djevojka koja se vratila s Naomi iz zemlje moapske.’” (Ruta 2, 5 – 6) Prema tome, zasigurno nije slučajnost, već ispunjenje brojnih proroštava iz Biblije, što je u vrijeme kad su se Židovi (poput Naomi) nakon drugog svjetskog rata vratili u svoju domovinu nakon velike nacionalne tragedije u iseljeništvu (holokaust) Bog podigao svog proroka Williama Branhama (kao Svog slugu nad žeteocima) i započeo njegovu javnu službu diljem svijeta s ciljem da nas upozna s našim Boazom – Kristom u Njegovom drugom dolasku.

Ovo su samo neki od brojnih stihova Biblije i starozavjetnih priča koje nepobitno dokazuju da će drugi Kristov dolazak najaviti prorok-preteča, a što je nepobitno već ispunjeno u životu i službi Williama Branhama.


PodijeliteShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn