Ta žena Jezabela

PodijeliteShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Ali imam protiv tebe nešto, zato što dopuštaš toj ženi Jezabeli, koja samu sebe naziva proročicom, da naučava i zavodi moje sluge da se bludu podaju i da jedu ono što je žrtvovano idolima.
Otk. 2, 20Dopustite mi upravo ovdje kazati da imamo istu istijanu stvar koja se zbiva upravo sada. Svi se ljudi skupljaju. Pišu Bibliju koja će odgovarati svakome, bilo da je Židov, katolik ili protestant. Imaju svoj vlastiti Nicejski koncil, ali ga nazivaju Ekumenskim koncilom. I znate li protiv koga se sve te organizacije bore? Bore se protiv istinskih pentekostalaca. Ne mislim na organizaciju zvanu Pentekostalnom. Mislim na one koji su pentekostalni jer su ispunjeni Duhom Svetim i u svojoj sredini imaju znamenje i darove jer hode u istini.
Kad je Ahab oženio Jezabelu iz političkih razloga, prodao je svoje prvorodstvo. Pridružiš se organizaciji i prodaš svoje prvorodstvo, brate, želio ti to vjerovati ili ne. Svaka protestantska skupina koja je ikada izišla i zatim se vratila, prodala je svoje prvorodstvo, a kad vi prodate svoje prvorodstvo, vi ste baš poput Ezava – možete plakati i kajati se koliko god želite, ali to vam uopće neće pomoći. Samo je jedna stvar koju možete učiniti, a to je: “Iziđite iz nje, narode Moj i prestanite biti dionici grijeha njezinih!” Dakle, ako ne mislite da sam u pravu, samo odgovorite na ovo jedno pitanje: Može li mi ijedan živi čovjek reći koja je crkva ili koji je Božji pokret ikada imao probuđenje i vratila se nakon što je otišla u organizaciju i postala denominacija? Pročitajte svoje povijesti. Ne možete pronaći ni jednu – čak niti jednu.
Bio je to ponoćni čas za Izrael kad se pridružio svijetu i ostavio duhovno za političko. Bio je to ponoćni čas u Niceji kad je crkva učinila istu stvar. Ponoćni je čas sada kada se crkve skupljaju.
Dakle, kad je Ahab oženio Jezabelu, on joj je dopustio da uzme državni novac i podigne dva golema hrama za proslavljanje Aštarte i Baala. Onaj koji je bio podignut za Baala bio je dovoljno velik da sav Izrael dođe i tamo proslavlja. I kad su se Konstantin i crkva vjenčali, on je crkvi dao građevine i podigao oltare i likove i organizirao hijerarhiju koja se već bila razvijala.
Kad je Jezabela iza sebe dobila državnu moć, nametnula je ljudima svoju religiju i ubila proroke i svećenike Božje. Postalo je toliko loše da je Ilija, glasnik svom danu, mislio da je on jedni preostao, ali Bog je imao još 7 000 koji nisu prignuli koljeno pred Baalom. I upravo sada tamo vani među tim denominacijama baptista, metodista, prezbiterijanaca itd. ima nekih koji će izići i vratiti se Bogu. Želim da znate da ja sada nisam, i nikada nisam bio, protiv ljudi. Denominacija je ta – sustav organizacije, protiv koje sam ja. Moram biti protiv toga jer Bog to mrzi.
Hajmo se sada ovdje trenutak zaustaviti i ponoviti ono što smo izložili o proslavljanju u Tijatiri. Rekao sam da su proslavljali Apolona (koji je bio bog sunca) zajedno s carem. Dakle, ovaj je Apolon nazvan “sprečavatelj zla”. On je odvraćao zlo od ljudi. Blagoslivljao ih je i bio im je pravi bog. Smatralo se da naučava ljude. Objašnjavao je o proslavljanju i hramskim obredima, služenju bogovima, o žrtvama i smrti i životu poslije smrti. Način na koji je ovo činio bio je kroz proročicu koja je u zanosu sjedila na tronožnoj stolici. O! Vidite li to? Ovdje je ta proročica zvana Jezabela i ona poučava ljude. A njezino učenje zavodi Božje sluge i navodi ih da počine blud. Dakle, bludništvo znači “proslavljanje idola”. Upravo je to njegovo duhovno značenje. To je nezakonito jedinstvo. Ahabovo jedinstvo i Konstantinovo jedinstvo oba su bila nezakonita. Obojica su počinila duhovni blud. Svaki će bludnik završiti u ognjenom jezeru. Bog je tako rekao.
Dakle, učenje Katoličke crkve (crkva je žensko, ona je žena) poriče Riječ Božju. Papa, koji je doslovce Apolon u modernoj verziji, poučio je ljude da se udruže s idolima. Rimska je crkva sada ljudima postala lažna proročica jer je oduzela Riječ Gospodnju od ljudi i dala svoje vlastite ideje o tome od čega se sastoji oproštenje grijeha, što donosi Božje blagoslove, a svećeni su otišli toliko daleko da kategorički tvrde da imaju moć ne samo u životu, već i u smrti. Sami naučavaju da postoji čistilište, ali to ne možete naći u Riječi. Naučavaju da će vas molitve i mise i novac izvući iz čistilišta i uvesti u nebo. Cijeli sustav koji je temeljen na svom učenju je lažan. Ne leži na sigurnom temelju Božjeg otkrivenja u Njegovoj Riječi, već leži na živom, tonućem pijesku svojih vlastitih đavolskih neistina.
Crkva je otišla pravo iz organizacije u denominaciju i odatle u lažno naučavanje. To je točno. Rimokatolici ne vjeruju da je Bog u Svojoj Riječi. Ne, nikako. Da vjeruju morali bi se pokajati i vratiti, ali oni kažu da je Bog u Svojoj crkvi. To bi Bibliju načinilo poviješću Katoličke crkve. To nije tako. Pogledajte što su učinili samo vodenom krštenju. Umanjili su ga od toga da bude kršćansko krštenje i načinili ga poganskim krštenjem titula. Dopustite mi da vam kažem o doživljaju kojeg sam imao s katoličkim svećenikom. Djevojka koju sam nekad krstio postala je katolkinja, stoga me je svećenik želio ispitati o njoj. Pitao me je kakvo je krštenje imala. Rekao sam mu da sam je krstio kršćanskim krštenjem koje je po mom znanju jedino koje postoji. Sahranio sam je u vodu u Ime Gospoda Isusa Krista. Svećenik mi je napomenuo da je to nekad činila katolička crkva. Odmah sam ga pitao kada je to Katolička crkva činila jer sam čitao njezine povijesti i nisam mogao pronaći ono što je on rekao. Rekao mi je da se to nalazi u Bibliji i da je Isus organizirao Katoličku crkvu. Pitao sam ga misli li da je Petar stvarno bio prvi papa. Kategorički je rekao da je Petar bio prvi papa. Pitao sam ga da li se mise govore na latinskom da bi se osiguralo da su ispravne i da se nikada neće promijeniti. Rekao je da je to istina. Rekao sam mu da mislim da su odlutali daleko od onog što su imali na početku, dao sam mu do znanja da ako Katolička crkva stvarno vjeruje knjigu Djela apostolskih, onda sam ja staromodni katolik. On mi je rekao da je Biblija zapis Katoličke crkve i da je Bog u crkvi. Nisam se složio s njim jer je Bog u Svojoj Riječi. “Neka Bog bude istinit, a svaki čovjek lažac.” Ako oduzmete ili dodate toj Knjizi, Bog je obećao da će On dodati zla onima koji dodaju i oduzeti njihov udio iz Knjige života ako se usude oduzeti joj. Otk. 22, 18 – 19.
Dopustite mi samo pokazati kako Rimokatolička crkva vjeruje da je Bog u crkvi umjesto u Riječi. Evo izvatka iz dnevnika pape Ivana 23. “Moje iskustvo tijekom ove tri godine kao pape otkad sam “u strahu i drhtanju” prihvatio ovu službu u čistoj poslušnosti volji Gospodnjoj koja mi je prenesena kroz sveti Kardinalski zbor na konklavi, svjedoči ovom načelu te mi je pokretački i trajni razlog da mu budem vjeran: apsolutno povjerenje u Boga u svemu vezanom uz sadašnjost i savršeni spokoj što se tiče budućnosti.” Ovaj papa tvrdi da Bog govori kroz crkvu otkrivajući Svoju volju. Kako krivo! Bog je u Svojoj Riječi i govori Riječju otkrivajući Svoju volju. Također je tvrdio da je postavio apsolutno povjerenje u riječ ljudi i time joj se spokojno pokorio. To zvuči tako lijepo, ali to je tako lažno. Baš poput izopačenja u edenskom vrtu.
Prijeđimo sada ovdje u Otk. 17 i pogledajmo ovu ženu, crkvu, koja živi na lažnim proroštvima, a ne na Riječi Božjoj. U 1. stihu Bog je naziva velikom bludnicom. Zašto je ona bludnica? Zato što je u idolopoklonstvu. Uhvatila je ljude u istu stvar. Što je lijek za idolopoklonstvo? Riječ Božja. Stoga, ova je žena bludnica jer je napustila Riječ. Ona tamo sjedi nad mnogim vodama što znači mnoštva ljudi. To zasigurno mora biti lažna crkva jer je crkva Božja mala – malo ih je koji ga nalaze.
Primijetite kakva je ona u Božjim očima, bez obzira kako divino izgleda ljudima i kako filozofski zvuči. Ona je jako pijana od svojih bludništava. Dakle, bila je pijana od krvi mučenika. Baš poput Jezabele koja je ubila proroke i svećenike i uništila Božje ljude koji se nisu htjeli pokloniti i proslavljati Baala. A to je točno ono što je učinila Katolička crkva. Ubili su one koji se nisu htjeli pokloniti katoličkoj vladavini. Oni koji su željeli Riječ Božju umjesto ljudskih riječi bili su smaknuti, obično okrutnim metodama. Ali ova je crkva koja je učestvovala u smrti i sama bila mrtva i to nije znala. U njoj nije bilo života i nikada je nisu pratila nikoja znamenja.

VRIJEME DA SE POKAJE

Otk. 2, 21: “I dao sam joj vremena da se pokaje od svojih bludnosti, no nije se pokajala.” Znate li da je ova crkva zapravo bila više zla od Ahaba? Znate li da se on nakratko pokajao i hodio smekšan pred Bogom? To ne možete reći za Rimokatoličku crkvu. Ne, nikako. Ona se nije nikada pokajala, već je tvrdoglavo uništavala bilo koga i sve koji su joj pokušavali pomoći da se pokaje. To je povijest. Dakle, Bog je nastavio podizati ne samo glasnike svakom dobu, već je podigao neke divne pomagače za te glasnike. On je svakom dobu dao neke divne ljude Božje i oni su činili sve što su mogli da crkvu vrate natrag Bogu. Bog joj je zasigurno dao priliku i pomoć da se pokaje. Je li se ona ikada pokajala i svojim plodovima pokazala da jest? Ne, nikada. Nije nikada i nikada neće. Ona je pijana. Izgubila je svoj osjećaj za duhovne stvari.
Dakle, nemojte se zbuniti i početi misliti da se Rimska crkva pokajala za svoj pokolj svetih jer se pokušava ujediniti s protestantima usklađujući svoja crkvena vjerovanja s protestantskim crkvenim vjerovanjima. Ni jednom se nije ispričala i rekla da je bila u krivu zbog svojih masovnih ubojstava. I niti neće. I bez obzira koliko izgleda blaga i mila u ovom određenom vremenu, ona će još ustati ubijati jer se ubojstvo nalazi u njezinom zlom i nepokajanom srcu.

IZREČENA OSUDA PROTIV BLUDNICE

Otk. 2, 22 – 23: “Evo, Ja je bacam u postelju, a one što su zajedno s njom bludničili u nevolju veliku ako se ne pokaju zbog djela svojih. I djecu ću njezinu smrću pobiti. I znat će sve crkve da sam Ja Onaj koji istražuje bubrege i srca; i dat ću vam svakome po djelima vašim.”
Što? Ova žena ima djecu? A bludnica? Ako je to slučaj da je imala djecu svojim kurvarlucima, onda mora biti spaljena ognjem kao što je rekla Riječ. To je sasvim istinito. To je njezin kraj jer će gorjeti ognjem. Njezin je kraj ognjeno jezero. Ali stanite i razmislite na trenutak o ovoj djeci. Žena je ona iz koje dolaze djeca. Očito je da je ova žena imala djecu koja su izišla iz nje, ali su činila istu stvar koju je ona činila. Pokažite mi jednu crkvu koja je ikad izišla iz organizacije da se nije vratila pravo natrag u nju. Nema ni jedne. Ni jedne. Luterani su izišli i zatim se organizirali pravo natrag i danas su blisko povezani s ovim ekumenskim pokretom. Metodisti su izišli i organizirali se pravo natrag. Petekostalci su izišli i organizirali se pravo natrag. Bit će još jedan izlazak i hvala Bogu oni se neće organizirati natrag jer oni znaju istinu. Ta će skupina biti nevjesta posljednjeg dana.
Dakle, ovdje je rečeno da ova bludnica ima djecu. Dakle, što su ona bila? Bile su kćeri jer su bile crkve baš poput nje. Dakle, evo vrlo zanimljive poante. Jezabela i Ahab su imali kćer. Ta se kćer udala za Jorama, Jošafatova sina i u 2. Kraljevima 8, 16 kaže da: “Joram je hodio putovima svoga tasta.” Ovim je brakom otišao ravno u idolopoklonstvo. Uveo je Judu, koji se bojao Boga i proslavljao Boga, u idolopoklonstvo. To je točno ono što su učinile sve ove kćerke crkve, kao što sam vam i ukazao. One započnu u istini i udaju se u organizaciju i napuste Riječ zbog tradicije, setova vjerovanja itd. Dopustite mi sada ovo razjasniti. U Heb. 13, 7 kaže: “Pokorite se onima koji vama upravljaju, onima koji su vam govorili Riječ Božju.” Riječ je ta koja upravlja nama, ne ljudi. Dakle, čovjek kao muž je glava žene. On upravlja njome. Ali crkva je također žena i njezin upravitelj je RIJEČ. Isus je Riječ. Ako ona odbaci Riječ i uzme bilo koje drugo poglavarstvo, ona je preljubnica. Dakle, navedite mi jednu crkvu koja se nije odrekla Riječi zbog tradicija i crkvenih vjerovanja. Sve su one preljubnice – kakva majka takva kći.
Što će biti kazna bludnice i njezine djece? Pa, bit će dvostruka. Prvo je rekao: “Ja je bacam u postelju.” Prema posljednjem dijelu 22. stiha bit će to postelja nevolje ili velike nevolje. To je točno ono što je Isus rekao u Mt. 25, 1 – 13. Tamo je bilo deset djevica. Pet ih je bilo mudrih, a pet ludih. Pet mudrih je imalo ulje (Duha Svetog), ali drugih pet nije. Kad se oglasio povik: “Evo, zaručnik dolazi,” pet je ludih moralo trčati tražeći ulje, dok je pet mudrih djevica ušlo na svadbu. Tih pet koje su ostale vani ostavljene su za veliku nevolju. To je ono što će se dogoditi svima koji ne odu gore u uznesenju. To je ono što će doći na bludnicu i njezine kćeri. Drugo, kaže da će ih pobiti smrću ili kao što kaže doslovan prijevod: “Neka budu smaknuti smrću.” To je neobičan izraz. Mogli bismo reći: “Neka čovjek bude smaknut vješanjem ili na električnoj stolici ili na neki drugi način.” Ali ovo kaže: “Neka budu smaknuti smrću.” Sama je smrt uzrok njihove smrti. Želim sada da ovo jasno vidite, stoga ću ponovno uzeti našu ilustraciju Jezabeline kćeri koja se udala u Judin dom i time ga uvela pravo u idolopoklostvo i prouzročila da Bog Judu preda smrti. To je ono što je također učinio Bileam. Tako je ovdje bila Jezabela sa svojim poganstvom. Tamo preko Juda pravilno proslavlja Boga i živi pod Riječju. Tako Jezabela udaje svoju kćerku za Jorama. Onog časa kad se to dogodi, Joram potiče ljude da postanu idolopoklonici. Onog časa kad je došlo do tog braka, Juda je bio mrtav. Ušla je duhovna smrt. Onog časa kad se prva rimska crkva organizirala, umrla je. Onog časa kad su se luterani organizirali, ušla je smrt i oni su umrli. Posljednji su došli Pentekostalci i organizirali se. Duh je otišao, iako oni to ne vjeruju. Ali otišao je. Taj je brak donio smrt. Tada je došlo svjetlo jedinovaca božanstva. Oni su se organizirali, te su i oni umrli. Tada, nakon što se Božja vatra spustila na rijeku Ohio, 1933. godine, svijetom se proširilo iscjeliteljsko probuđenje, ali ono nije nikad došlo kroz nijednu organizaciju. Bog je izišao izvan pentekostalnih skupina, izvan organizacije i ono što će On činiti u budućnosti također će biti izvan organizacije. Bog ne može raditi kroz mrtve. Može raditi samo kroz ŽIVE članove. Ti su živi članovi izvan Babilona.
Tako vidite, došla je “Smrt” ili “Organizacija” i crkva je umrla ili, da bismo to pojasnili, smrt se nastanila tamo gdje je malo prije vladao samo ŽIVOT. Kao što je prvotna Eva donijela smrt čovječanstvu, tako je sada organizacija donijela smrt jer je organizacija proizvod dvostrukih iskvaritelja, nikolaitizma i bileamizma, koje je propagirala proročica Jezabela. Dakle, Eva je trebala biti spaljena zajedno sa zmijcem za njihovo užasno djelo. Ali intervenirao je Adam brzo ju uzimajući sebi tako da je bila spašena. Ali kada ova sotonska religija prođe tijek doba, neće biti nikoga da intervenira i bit će spaljena sa svojim zavodnikom jer će se bludnica, i njezina djeca, i antikrist i Sotona svi naći u ognjenom jezeru.
Upravo ću ovdje sam sebe preteći, a možda bih ovo trebao sačuvati za poruku o posljednjem dobu, ali čini se baš prigodnim to sada umetnuti jer se toliko jasno bavi organizacijom i onim što će se dogoditi kroz nju. I želim vas upozoriti. Otk. 13, 1 – 18: “I stadoh na morski žal i ugledah kako iz mora izlazi zvijer sa sedam glava i deset rogova. Na rogovima mu deset kruna, a na glavama ime bogohulno. A ta zvijer koju sam vidio bijaše poput leoparda; noge mu kao noge medvjeda, a usta njegova kao usta lavlja. I dade mu zmaj svoju silu i prijestolje svoje i vlast veliku. I vidjeh: jedna mu je od glava kao na smrt zaklana; ali mu smrtna rana bi iscijeljena te se sva zemlja zanese za zvijeri. I poklone se zmaju, koji je dao vlast zvijeri, a poklone se i zvijeri govoreći: ‘Tko je kao zvijer? Tko može ratovati s njim?’ I dana su mu usta da govori velike stvari i hule; i dana mu je vlast da to čini četrdeset i dva mjeseca. I otvori usta svoja da huli na Boga: da huli ime Njegovo, i prebivalište Njegovo i one što na nebu prebivaju. I dano mu je da zarati sa svetima i da ih pobijedi. I dana mu je vlast nad svim plemenima i jezicima i narodima; i poklonit će mu se svi koji stanuju na zemlji, čija imena nisu zapisana u Knjizi života Jaganjca zaklanog od utemeljenja svijeta. Tko ima uho, neka čuje! Tko u ropstvo odvodi, u ropstvo će ići! Tko mačem ubije, od mača će poginuti! U tome je postojanost i vjera svetih. Ugledah i drugu zvijer gdje uzlazi iz zemlje: imala je dva roga kao jaganjac, a govorila je kao zmaj. Svu vlast one prve zvijeri provodi pred njim te čini da se zemlja i oni što na njoj stanuju poklone prvoj zvijeri, njemu kome je bila iscijeljena smrtna rana. I čini znamenja velika; čak će učiniti da oganj siđe s neba na zemlju naočigled ljudi. I on zavodi one što žive na zemlji znamenjima koja mu je dano činiti u nazočnosti zvijeri govoreći onima što žive na zemlji neka načine lik zvijeri, njega koji bijaše ranjen mačem i preživje. I dano mu je da udahne život liku zvijeri: da progovori lik zvijeri te učini da se poubija sve one koji se ne klanjaju liku zvijeri. I čini da svi – mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci i robovi – prime žig u svoju desnicu ili u svoja čela, i da nitko ne može kupovati ili prodavati, osim onoga tko ima žig ili ime zvijeri, ili broj njegovog imena. Ovdje je mudrost: tko ima razuma neka proračunava broj zvijeri, jer je to broj čovjeka; a broj je njegov šesto šezdeset i šest.”
Ovo poglavlje pokazuje moć Rimokatoličke crkve i što će ona činiti kroz organizaciju. Zapamtite, ovo je lažni trs. Neka on imenuje Ime Gospodnje, on to čini samo u laži. Njegovo poglavarstvo nije od Gospoda, već od Sotone. On naposljetku završava u potpunosti poistovjećen sa zvijeri. Bludnica koja jaše na skrletnoj zvijeri jasno pokazuje da je njezina moć bog sile (Sotona), a ne naš Bog, Gospod Isus Krist.
U 17. stihu kategorički pokazuje da će ona steći apsolutnu kontrolu nad zemaljskom trgovinom jer nitko ne može kupovati ili prodavati odijeljeno od nje. Ovo je potkrijepljeno u Otk. 18, 9 – 17 koje pokazuje njezinu upletenost s kraljevima, knezovima, trgovcima, od kojih svi imaju veze s Rimom i trgovinom.
U Otk. 13, 14 saznajemo da zvijer širi svoj utjecaj kroz lik koji je bio izgrađen za njega. Lik koji je napravljen je ekumenski koncil rasprostranjen diljem svijeta u kojem će se sve organizirane crkve skupiti s rimokatolicima (to čine čak i sada). Vrlo je moguće da će ovo jedinstvo doći da bi zaustavilo moć komunizma. Ali budući da je komunizam, poput Nabukodonozora, podignut da spali meso bludnice, Rim će biti pobijeđen i uništen. Primijetite da svugdje gdje je otišla rimska crkva, slijedio je komunizam. To tako mora biti. A dopustite mi da vas sada upozorim, nemojte misliti da je komunizam vaš jedini neprijatelj. Ne, nikako. To je i Katolička crkva također, čak i više.
Pročitajmo sada Otk. 13, 1 – 4 i usporedimo to s Otk. 12, 1 – 5. Otk. 13, 1 – 4: “I stadoh na morski žal i ugledah kako iz mora izlazi zvijer sa sedam glava i deset rogova. Na rogovima mu deset kruna, a na glavama ime bogohulno. A ta zvijer koju sam vidio bijaše poput leoparda; noge mu kao noge medvjeda, a usta njegova kao usta lavlja. I dade mu zmaj svoju silu i prijestolje svoje i vlast veliku. I vidjeh: jedna mu je od glava kao na smrt zaklana; ali mu smrtna rana bi iscijeljena te se sva zemlja zanese za zvijeri. I poklone se zmaju, koji je dao vlast zvijeri, a poklone se i zvijeri govoreći: ‘Tko je kao zvijer? Tko može ratovati s njim?'” Otk. 12, 1 – 5: “I znamenje veliko pokaza se na nebu: žena zaodjenuta suncem; mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda; trudna je i viče u porođajnim mukama i bolima. I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, zmaj veliki, crveni, sa sedam glava i deset rogova. Na glavama mu je sedam kruna, a rep mu povuče trećinu zvijezda nebeskih i zbaci ih na zemlju. I zmaj stane pred ženu koja je upravo trebala roditi da joj, čim rodi, proždre dijete. I ona rodi sina, muško, koji će pasti sve narode palicom željeznom. I bi uzeto dijete njezino k Bogu i k prijestolju Njegovu.” Sotona i njegova sotonska religija su u obje od ovih zvijeri. U Otk. 14 zvijer koja je bila na smrt zaklana, ali ponovno oživjela, je carski poganski Rim koji je pao pod napadima barbara i time izgubio svoju svjetovnu moć. Ali ju je ponovno stekao u papinskom Rimu. Vidite li to? Nacija koja je vladala satirući sve i koja je postala najjače carstvo ikad znano, naposljetku je bila zaklana na smrt. Njezina je moć nestala fizički što se tiče upravljanja vojskama itd. Ali se pod Konstantinom vratila u život jer se papinski Rim uvukao u cijeli svijet i njena je moć apsolutna. Ona koristi kraljeve i trgovce i u svojoj smrtonosnoj religioznoj i financijskoj moći vlada kao božica ovog sadašnjem doba. Ona je također zmaj koji je stajao čekajući da proždre muško dijete. Herod je pokušao ubiti Gospoda Isusa i nije uspio. Kasnije su Isusa razapeli rimski vojnici, ali sada je uzet k prijestolju.
A sada, s ovim što sam upravo rekao, sjetite se Danielove vizije. Posljednji dio kipa, posljednja svjetska sila bila je u stopalima. To je bilo željezo i glina. Vidite, željezo je Rimsko Carstvo. Ali sada više nije čisto željezo. U njega je pomiješana glina. Ipak, tamo je i upravlja svjetskim poslovima i u demokratskim nacijama i u onima koje su više despotske. Rimska je crkva u svakoj naciji. Umiješana je u sve to.
Dopustite mi da vam dam nešto malo o željezu i glini. Sjećate li se kad je Hruščov udario svojom cipelom po stolu u UN-u? Dakle, tamo je bilo pet istočnih nacija i pet zapadnih. Hruščov je govorio u ime istoka, a predsjednik Eisenhower u ime zapada. Na ruskom je Hruščov glina, a Eisenhower znači željezo. Dvojica glavnih vođa svijeta, dva nožna palca stopala od željeza i gline bila su jedan uz drugoga. Mi smo na kraju svega toga.
U 4. stihu pita: “Tko može ratovati sa zvijeri?” Dakle, sada postoje neka velika imena u svijetu. Postoje neke moćne nacije, ali upravo sada Rim zapovijeda. Papa je za kormilom. I njegova će se moć povećati. Nitko ne može ratovati protiv njega.
6. stih: “I otvori usta svoja da huli.” (Naučavajući kao doktrinu zapovijedi ljudske, brzopleti, bahati, ljubitelji užitka, imaju obličje pobožnosti i snage su se njezine odrekli.) On je hulio Božje Ime – mijenjajući to Ime u titule i odbijajući učiniti drugačije.
7. stih: “I dano mu je da zarati sa svetima. ” Progonstvo – smrt istinskom vjerniku i sve u Ime Gospodnje da bi se hulilo Ime Božje, kao što je to i u Rusiji zbog onoga što je tamo učinila katolička religija.
8. stih: “I poklonit će mu se svi koji stanjuju na zemlji (svi čija imena nisu zapisana u Knjizi života Jaganjca zaklanog od utemeljenja svijeta).”
Hvala Bogu, ovce mu se neće pokloniti. Svatko će, osim samih izabranih, biti zaveden. Ali oni neće biti zavedeni jer slušaju Pastirov glas i idu za Njim.
Dakle, vidite ovo što smo vam pokušavali pokazati. Ovo sjeme smrti koje je započelo u prvom dobu – ovo sjeme organizacije naposljetku je izraslo u stablo u kojem se nastanila svaka nečista ptica. Usprkos njezinim tvrdnjama da je ona davateljica života, ona je davateljica smrti. Njezin je plod SMRT. Oni koji su njezini dionici su mrtvi. Ovaj moćni svjetski crkveni sustav koji zavarava svijet da je u njoj fizičko i duhovno spasenje zavodi i uništava mnoštva. Ali ne samo da je ona personifikacija smrti, već će ovo samo mrtvo strvinarsko stvorenje biti smaknuto smrću koja je ognjeno jezero. O, da bi ljudi spoznali što će biti njihov kraj ostanu li u njoj. “Iziđite iz nje jer zašto da umrete?”

KONAČNO UPOZORENJE

Otk. 2, 23: “I djecu ću njezinu smrću pobiti. I znat će sve crkve da sam Ja Onaj koji istražuje bubrege i srca; i dat ću vam svakome po djelima vašim.”
Bog gleda što je u srcu. To se nije nikad promijenilo. Niti će se ikada promijeniti. Ovdje su, kao i kroz sva doba, dvije skupine, obje proglašavaju svoje otkrivenje od Boga i svoj odnos s Bogom. “Ipak, čvrsti temelj Božji stoji pod ovim pečatom: ‘Poznaje Gospod one koji su Njegovi.'” 2 Tim. 2, 19. “Gospod istražuje bubrege.” Riječ “istražiti” znači “pratiti” ili “slijediti”. Bog pronalazi naše misli (bubrege). On zna što je u našim srcima. Vidi naša djela koja su nedvojbeno očitovanje onog što se nalazi unutar nas. Iz srca izlazi ili pravednost ili opačina. Naši motivi, naše svrhe – sve su Mu znane dok promatra svako djelo. I svako djelo, svaka riječ bit će donesena na sud kad se bude polagao račun za naš život. Pred lažnim trsom nije bilo Božjeg straha i skupo će platiti. Neka svi koji imenuju Njegovo Ime žive tako kako dolikuje svetima. Možemo nasamariti ljude, ali nikada nećemo nasamariti Gospoda.

Odlomak iz William Branham – Tijatirsko crkveno doba (Otkrivanje sedam crkvenih doba)


PodijeliteShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn