Krštenje u vodi

PodijeliteShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

krstenje2“‘Pođite, stoga, i poučavajte sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha učeći ih držati sve što sam vam zapovjedio: i evo, ja sam s vama u sve dane, sve do svršetka svijeta.’ Amen.”
Mt. 28, 19 – 20


“Tada im Petar reče: ‘Pokajte se, i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Svetoga Duha.'”
Dj. 2, 38Otac, Sin i Duh Sveti su samo titule. To nisu imena. Zato mi krstimo u Ime Gospoda Isusa Krista jer to je ime, a ne titula. To je ime ovih titula.

William Branham – Otkrivenje Isusa Krista (Otkrivanje sedam crkvenih doba)


Bi li bilo moguće, i na jedan trenutak, da su apostoli skrenuli od izravne zapovijedi Gospoda da krste u Ime Oca, i Sina i Duha Svetoga, i tako se zatekli u namjernoj neposlušnosti? Oni su znali što je Ime i nema niti jednog mjesta u Pismu da su krstili bilo kako drukčije nego u Ime Gospoda Isusa Krista. Zdrav razum bi vam rekao da je knjiga Djela apostolskih crkva na djelu, i ako su oni krstili na taj način, onda na taj način treba krstiti. Stoga, ako mislite da je to oštro, što ćete misliti o ovome? Svatko tko nije kršten u Ime Gospoda Isusa, mora se ponovno krstiti.

William Branham – Otkrivenje Isusa Krista (Otkrivanje sedam crkvenih doba)


Zapamtite, nikad nije bilo osobe u Bibliji ili bilo kad prije organiziranja Katoličke crkve koja je ikad bila krštena na bilo koji drugačiji način nego u Ime Isusa Krista; nema mjesta u Pismu ili povijesti da je ijedna osoba bila ikad krštena u crkvu živog Boga u ime titula “Otac, Sin, Duh Sveti”. To je katolička dogma, a ne biblijsko učenje.

William Branham – Bog ovog zlog doba (65-0801M)


Reći ćete: “Ima li kakve razlike?” Imalo je Pavlu. Pitali su kako su bili kršteni. Oni su rekli da ih je Ivan već krstio – čovjek koji je krstio Isusa. Pavao je rekao da moraju doći i ponovno se krstiti u ime Isusa Krista. A niti jedna osoba u Bibliji nikada nije krštena u ime Oca, Sina i Duha Svetog. Nitko nikada nije kršten na taj način do organiziranja Katoličke crkve na Lao-… Lao-Niceja, Lao-Nicejskom koncilu u Lao-Niceji, Rimu. Tamo je prva osoba ikada krštena korištenjem titula.
Jedan čovjek mi je neki dan rekao… Ja sam rekao: “Pa, ako Gospod Isus…” To je Njegovo ime.
On je rekao: “Dobro…”
Ja sam rekao: “Da ti dođe čovjek…”
On je rekao: “Ja ne mislim da tu ima nekakve razlike.”
(Upravo sam ga uhvatio u njegovoj doktrini.) Rekao sam: “Da ti dođe čovjek i kaže: ‘Kršten sam u ime Ruže šaronske, Ljiljana u dolini i Jutarnje zvijezde,’ bi li ti rekao ‘Amen’ na to?”
Rekao je: “Ne, zasigurno.”
Rekao sam: “Kako bi… Bi li ga ponovno krstio?”
On je rekao: “Da, naravno.”
Rekao sam: “Kako bi ga krstio?”
Rekao je: “Krstio bih ga u ime Oca, Sina i Duha Svetog.”
A ja sam rekao: “Tako bih ga i ja krstio – u ime Oca, Sina i Duha Svetog.” Rekao sam: “Evo, Ruža šaronska, Ljiljan u dolini i Jutarnja zvijezda nisu ime.”
On je rekao: “Tako je. To su titule.”
Rekao sam: “Tako su i Otac, Sin i Duh Sveti.”
Eto, ja bih ih krstio u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, a ime Oca, Sina i Duha Svetoga je Gospod Isus Krist.

William Branham – Gledajte na Isusa (63-1229E)


PodijeliteShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn